Masz pytania? Sprawdź Tutaj!

Najczęściej Zadawane Pytania

Najczęściej Zadawane Pytania
Sankcja Kredytu Darmowego

WYPOWIEDZI EKSPERTÓW

Kwalifikują się tylko kredyty konsumenckie, których wartość nie przekracza kwoty 255.500 zł lub równowartości tej kwoty w innej walucie.

Istnieje kilka powodów, które pozwalają nam na zastosowanie SKD:

 

- umowa nie zawierała kluczowych danych jak: imię i nazwisko, adres konsumenta oraz imię i nazwisko adres siedziby kredytodawcy 

 

- umowa nie zawiera informacji o: rodzaju kredytu, okresie spłaty, całkowitej kwocie zobowiązania, terminie i sposobie wypłaty kredytu, stopie oprocentowania, czy warunkach jej stosowania

 

- Twoja umowa przewiduje wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu na poziomie wyższym niż maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów wynikająca z ustawy.

Tak, natomiast o wystąpienie z wnioskiem o SKD mamy tylko 11 miesięcy od daty wpłaty ostatniej raty.

Właśnie w 2022 r banki zaczęły zmieniać wzory umów kredytowych i dostosowywać je do norm ustawowych, nie oznacza to jednak, że w Twojej umowie z 2022 nie znajdują się wspomniane wcześniej zapisy. Skontaktuj się z nami abyśmy bezpłatnie przeanalizowali treść Twojej umowy kredytowej. 

Największa korzyścią jest to, że konsument oddaje bankowi dokładnie tę samą kwotę, którą pożyczył bez dodatkowych odsetek czy jakichkolwiek innych innych kosztów.

Zostaw swoje dane w formularzu na stronie https://www.sankcje24.pl/ a my oddzwonimy lub zadzwoń pod numer 593 070 902 - udzielimy Ci bezpłatnej porady prawnej. 

Najczęściej Zadawane Pytania
Unieważnienie Kredytu Frankowego

Obecnie szanse na wygranie z bankiem są bardzo duże. Na 9.596 wyroków, kredytobiorcy wygrali 9.320 spraw, co stanowi odsetek 97 proc.

Odpowiedź brzmi NIE. Bank może wypowiedzieć umowę tylko w przypadkach określonych wprost w umowie kredytu. Najczęściej jest to brak spłacania rat. 

Nie, zdecydowanie nie rekomendujemy tego typu działania.

Zdecydowanie nie warto. Czekając z pozwaniem banku działamy na własną szkodę. Po pierwsze dlatego, że czas rozpoznawania spraw coraz bardziej się wydłuża ze względu na liczbę pozwów składanych przez Frankowiczów, a ponadto dlatego, że propozycje ugodowe są niekorzystne dla Frankowiczów.

Najprawdopodobniej tak. W większości spraw obecność klienta będzie wymagana przez Sąd, klient musi zostać przesłuchany w charakterze strony.

Postępowanie w sprawie frankowej może trwać od sześciu miesięcy do nawet trzech lat. Sędziowie coraz sprawniej orzekają w takich sprawach, a czas oczekiwania jest o wiele krótszy, niż jeszcze kilka lat temu.

Najczęściej Zadawane Pytania
Antywindykacja

Czas trwania postępowania uzależniony jest od stopnia trudności danej sprawy oraz sądu do którego zostało skierowane postępowanie. Średni czas trwania sprawy to około rok czasu.

Absolutnie nie. Koszty pełnomocnika ponosi Kancelaria i zapewnia pełnomocnika w trakcie trwania postępowania niezależnie od czasu w jakim będzie trwało.

Nasi klienci posiadają pełnomocnika procesowego który reprezentuje klienta na każdym etapie. Klienci nie są obecni na rozprawach sądowych.

Najważniejszymi dokumentami są nakaz bądź pozew otrzymany z sądu i doręczony listem poleconym. Wyjątek stanowią doręczenia elektroniczne w postępowaniu toczącym się przed E-Sądem. W takim przypadku należy pilnować daty elektronicznego doręczenia.

W przypadku otrzymania nakazu zapłaty czas na wysłanie sprzeciwu wynosi 14 dni, zaś w sytuacji otrzymania pozwu sąd zakreśla termin najczęściej dwóch tygodni, a rzadziej 21 dni na zajęcie stanowiska i skutecznej obrony.

Jeśli w sprawie zapadnie wyrok oddalający powództwo oznacza to, że wierzyciel nie może żądać zapłaty roszczenia wynikającego z nakazu.

Aktualnie dłużnik może liczyć na przedawnienie długu już po 3 latach.

Najczęściej Zadawane Pytania
Upadłość Konsumencka

Nie. Wniosek o upadłość konsumencką możesz złożyć nie wcześniej nić po wykreśleniu Twojego wpisu z ewidencji działalności gospodarczej.

Nie. To przywilej należący wyłącznie dla klienta.

NIE. Postępowanie upadłościowe współmałżonków mogą się jednak toczyć znacznie sprawniej, jeżeli sąd ogłosi obie upadłości w tym samym dniu i wyznaczy w obu sprawach tego samego syndyka. Na taką okoliczność należy złożyć oba wnioski w tym samym dniu ze wskazaniem o wyznaczenie tego samego syndyka.

Tak. Pod warunkiem, że praca za granicą ma charakter dorywczy i przebywa tam jedynie czasowo.

Sąd może taki wniosek oddalić w sytuacji gdy z jego treści będzie wynikało, że jest się osobą wypłacalną. Sąd oddali wniosek również w sytuacji braku uzupełnienia wymaganych dokumentów oraz kiedy miejsce zwykłego pobytu za granicą.

Wysokość miesięcznej raty planu spłaty wierzycieli określi dla Ciebie sąd. Mechanizm jest prosty. Od Twoich możliwości zarobkowych odejmuje się niezbędne koszty utrzymania. Jeżeli masz na utrzymaniu inne osoby, uwzględnia się również te koszty. Przy obliczaniu Twojej zdolności do spłat uwzględnia się dochody współmałżonka oraz innych osób, z którymi wspólnie prowadzisz gospodarstwo domowe.

Masz Inne Pytanie?

ZADZWOŃ

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń bezpośrednio do naszych ekspertów.

BEZPŁATNA PORADA PRAWNA

Adres Siedziby

Aleja Wolności 26,

84-300 Lębork

Bezpłata Porada