Sankcja Kredytu Darmowego

VESTRA

Czym jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego to specjalna instytucja prawna, która ma chronić kredytobiorcę. Zabezpiecza interes konsumenta w sytuacji naruszenia przepisów przez instytucję lub firmę, która udziela mu kredytu lub pożyczki. Termin sankcji kredytu darmowego nie jest jeszcze zbyt popularny. A szkoda, ponieważ każdy, kto zaciągnął kredyt, powinien wiedzieć o jego istnieniu. Warto być świadomym swoich praw zwłaszcza w dzisiejszej, trudnej sytuacji gospodarczej.

Kiedy możesz odwołać się do sankcji kredytu darmowego?

Informacje na ten temat znajdują się w art. 45 Ustawy o kredycie konsumenckim. Zgodnie z tym artykułem, zastosowanie sankcji kredytu darmowego może mieć miejsce wtedy, gdy kredytodawca w jakiś sposób narusza obowiązujące przepisy. Chodzi tutaj głównie o naruszenie regulacji prawnych, które zawiera wspomniana ustawa.

  • Jaka jest istota kredytu darmowego? To proste: kredytodawca nie spełnił obowiązków określonych ustawą, np. nie poinformował Cię o RRSO, wysokości rat, lub popełnił błąd w umowie? Masz prawo zwrócić mu sam kapitał bez płacenia żadnych odsetek i pozostałych kosztów.

Jak widać, można zastosować sankcję kredytu darmowego wtedy, gdy firma pożyczkowa lub kredytodawca dopuści się nieuczciwych praktyk wobec kredytobiorcy.

Kiedy można skorzystać z sankcji kredytu darmowego? Do kogo i kiedy złożyć wniosek?

Wiele osób zastawia się, do kogo i kiedy złożyć wniosek. Podobnie jak inne sankcje prawne, tak i ta jest ograniczona czasowo.

  • Zasady sankcji kredytu darmowego obowiązują zarówno w trakcie, jak i po spłacie kredytu przez konsumenta.
  • Wniosek o sankcję darmowego kredytu można złożyć na piśmie w ciągu roku od daty wykonania umowy, czyli od całkowitej spłaty zobowiązania.
  • Pisemne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa należy złożyć do kredytodawcy.

W oświadczeniu trzeba zamieścić wszystkie ważne informacje, takie jak m.in. dane osobowe i adres kredytobiorcy, informacje o kredytodawcy, numer umowy pożyczki/kredytu i rachunku bankowego, podstawę prawną, a także błędy, które wykryliśmy w umowie.

Oczywiście nie oznacza to, że po złożeniu wniosku bank z radością wypłaci Twoje pieniądze. Wręcz przeciwnie – istnieje duże ryzyko, że odmówi skorzystania z sankcji kredytu darmowego, w dodatku bez podania wyraźnego powodu. Zapis o darmowym kredycie jest nagminnie ignorowany przez instytucje finansowe.

Wtedy pozostaje zgłoszenie sprawy do sądu. Warto zrobić to z pomocą prawników, którzy przeanalizują Twoją sytuację i zaproponują najlepsze rozwiązania.

Dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy?

KORZYŚCI