Unieważnienie Umowy
Kredytu Frankowego

VESTRA

Możliwość szybkiego unieważnienia kredytu frankowego

Najważniejszą zaletą przepisów wprowadzonych w lipcu 2023 roku jest umocnienie pozycji konsumenta w sporze z bankiem. Od teraz bank musi złożyć całość materiału dowodowego już we wstępnej fazie postępowania.

Efekt? Szybsze zakończenie sprawy o unieważnienie kredytu frankowego. Banki nie mogą już wydłużać ich w nieskończoność, co robiły do tej pory, wnioskując o przeprowadzenie kolejnych dowodów.

Główne cele nowych przepisów dotyczących kredytu hipotecznego frankowego to:

  • odciążenie sądów okręgowych
  • przyspieszenie procesów cywilnych
  • mocniejsza pozycja konsumenta w sporach z przedsiębiorcami (w przypadku kredytu CHF – z bankiem)

Szczególną rolę odgrywa tutaj regulacja, która zobowiązuje przedsiębiorcę do złożenia pełnego materiału dowodowego już na początkowym etapie postępowania.

Co więcej, banki, które będą:

  • unikać rozwiązania sprawy na etapie reklamacji,
  • unikać postępowania przedsądowego,
  • uczestniczyć w takim procesie w złej wierze,

poniosą maksymalnie podwojoną sumę wszystkich kosztów sądowych. I to nawet sytuacji, w której wygrają proces z konsumentem.

Istnieje ogromna szansa, że przepisy, które obciążają kredytodawców kosztami procesu z konsumentem, skutecznie zniechęcą banki do składania zastraszających kontrpo

Frankowicze - Nowe Wyroki W Sprawach Frankowych

Dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy?

KORZYŚCI