Darmowy Kredyt

Tak zwany “darmowy kredyt” (SKD) to rozwiązanie przewidziane dla osób, które w swojej umowie kredytu lub pożyczki znalazły błędy i uchybienia. 

Jednak SKD dotyczy wyłącznie kredytów konsumenckich, czyli zaciągniętych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oznacza to, że nie każdy może skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Dowiedz się, jak jest w Twoim przypadku!

Czym jest kredyt konsumencki?

SKD, czyli sankcja kredytu darmowego, pozwala odzyskać wszystkie koszty kredytu lub pożyczki – w tym prowizje i odsetki w ich pełnej wysokości. Dotyczy zarówno zobowiązań spłaconych, jak i tych wciąż spłacanych.

Sankcja kredytu darmowego pozwoli Ci też umorzyć wszystkie koszty w przód. W rezultacie będziesz spłacać jedynie kwotę, którą faktycznie pożyczyłeś. 

Jakie kredyty i pożyczki kwalifikują się do SKD?

Jeśli chcesz skorzystać z usługi ,,darmowy kredyt”, upewnij się, że zaciągnąłeś kredyt konsumencki, czyli niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kredytem konsumenckim jest przede wszystkim:

 • pożyczka
 • kredyt bankowy
 • kredyt zaciągnięty wobec osoby trzeciej, w przypadku którego konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia
 • kredyt odnawialny

Poza tym zwróć uwagę, że do sankcji kredytu darmowego kwalifikują się wyłącznie kredyty i pożyczki udzielone na podstawie umowy w kwocie nie większej niż 255 500 zł (lub jej równowartości w obcej walucie). 

Darmowy kredyt a hipoteka

 • Ustawodawca dopuszcza do skorzystania z prawa do kredytu darmowego wyłącznie w przypadku kredytów konsumenckich, które nie są zabezpieczone hipoteką. 
 • Poza tym sankcja może być zastosowana głównie do kredytu gotówkowego lub pożyczki (również pozabankowej), a tylko czasem, w wyjątkowych sytuacjach do kredytu hipotecznego.

Kiedy skorzystasz z sankcji kredytu darmowego?

Jeżeli Twój kredyt jest kredytem konsumenckim w kwocie nie wyższej niż 255 500 zł, sprawdź, czy umowa z bankiem lub firmą pożyczkową zawiera błędy lub braki

To jednak nie koniec. Prawo do SKD będziesz mieć tylko wtedy, gdy:

 • podpisanie umowy kredytowej/pożyczkowej miało miejsce po 17 grudnia 2011 roku
 • od spłaty kredytu lub innych działań z nim związanych minęło nie więcej niż 12 miesięcy
 • spłacałeś raty w wyznaczonych terminach
 • brałeś kredyt lub pożyczkę jako osoba prywatna
 • nie zabezpieczyłeś pożyczki nieruchomością 

Najważniejsze to upewnić się, czy kredytodawca lub pożyczkodawca faktycznie naruszył przepisy prawa. Wbrew pozorom, zdarza się to niezwykle często. Dlatego nie czekaj i zgłoś się do naszej kancelarii. Bezpłatnie zapoznamy się z Twoją umową i znajdziemy ewentualne błędy formalne, uchybienia lub braki, które dają Ci prawo do kredytu darmowego.

Sankcja kredytu darmowego – jakie banki?

Z naszego doświadczenia wynika, że błędy i niedozwolone klauzule są obecne w umowach wielu popularnych banków takich jak m.in. PKO BP, Eurobank, Alior Bank, Bank Millenium, Bank Pocztowy, Deutsche Bank, Banki Spółdzielcze, Nest Bank. Uchybień dopuszczają się też popularne SKOKi i rozmaite instytucje pożyczkowe. 

Jakie błędy uprawniają do darmowego kredytu?

Do najczęstszych błędów w umowach kredytowych zaliczamy:

 • nieprawidłowe informacje lub ich zupełny brak
 • różnica między umowną a faktyczną kwotą pożyczki/kredytu
 • źle obliczone oprocentowanie kredytu
 • brak kluczowych danych np. adresu doręczeń elektronicznych kredytodawcy
 • wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu wyższa niż maksymalna (ustawowa)

Znalezienie tych błędów nie jest łatwe. Wymaga wiedzy na temat kruczków prawnych, ustawy Prawo bankowe oraz innych przepisów prawa.  

Dlatego zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy naszych ekspertów. Nie tylko wykryjemy ewentualne błędy, ale też pomożemy Ci w złożeniu oświadczenia o skorzystaniu z prawa do darmowego kredytu. 

Zostaw odpowiedź

Więcej treści