Frankowicze - Nowe Wyroki W Sprawach Frankowych

Wyższe roszczenia dla Frankowiczów

Frankowicze górą. Tegoroczny grudzień to przełomowy czas dla Frankowiczów i polskiego sektora bankowego. 7 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok, zgodnie z którym kredytobiorca nie musi już składać przed sądem oświadczenia o zgodzie na unieważnienie umowy. To ogromny krok, który może wiele zmienić w sprawach frankowych. Według Trybunału sądy krajowe powinny bowiem badać z urzędu, czy postanowienia umów są nieuczciwe. 

Frankowicze: Co zmienia wyrok TSUE w sprawie C-140/22?

W czwartek 7 grudnia TSUE udzielił odpowiedzi na pytania zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w sprawie przeciwko mBankowi. Chodziło głównie o kwestie unieważnienia umowy, naliczania odsetek i przedawnienia roszczeń. 

Pytania numer 1 i 3 dotyczyły oświadczeń o skutkach nieważności umowy kredytu, które polscy Frankowicze muszą składać przed sądem po to, aby uznano ich umowę za nieważną. Do tej pory kredytobiorca musiał więc potwierdzić, że chce unieważnić swój kontrakt z bankiem. 

W rezultacie kredytobiorcy otrzymywali niższe odsetki liczone za krótszy okres – czyli od momentu złożenia oświadczenia, zamiast od chwili doręczenia pozwu bankowi. Przez takie praktyki kredytobiorca mógł stracić nawet od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych (!). 

Frankowicze nie będą musieli składać oświadczeń

Stanowisko TSUE jest prawdziwym wstrząsem dla sektora bankowego. Zgodnie z wyrokiem, konsument nie musi już składać przed sądem oświadczenia, aby mógł skorzystać z ochrony przewidzianej w unijnej dyrektywie (dotyczącej nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich). Od teraz, według stanowiska Trybunału, sądy krajowe powinny badać z urzędu, czy umowa zawiera nieuczciwe postanowienia (tzw. klauzule abuzywne). 

TSUE uzasadnia to m.in. tym, że konieczność składania odrębnego oświadczenia działa zniechęcająco i prowadzi do masowego odrzucania przez banki przedsądowych wniosków o uznanie umowy za nieważną. 

Frankowicze: Wygrane konsumentów w sprawach frankowych w 2023 roku 

Trzeba podkreślić, że w trzech kwartałach 2023 roku Frankowicze wygrali aż 97% spraw. W tym okresie zapadło łącznie 11 187 wyroków, z czego 10 850 było korzystne dla kredytobiorców. 

Sprawy frankowe są więc nagminnie wygrywane przez konsumentów. Na ogół kończą się stwierdzeniem nieważności zawartej umowy kredytowej. Dlatego jeśli chcesz zawalczyć o swoje pieniądze, trafiłeś na bardzo dobry moment. Kolejne orzecznictwa TSUE dają Ci szansę na odzyskanie całości kwot nadpłaconych na rzecz banku. Poza tym im więcej lat spłacasz kredyt, tym większy zwrot możesz uzyskać. 

Wyższe roszczenia dla Frankowiczów 

Trybunał podkreślił, że konsument ma prawo do zwrotu pełnej kwoty roszczeń wskazanej w pozwie. Sądy nie powinny już pomniejszać tej sumy o odsetki za zwłokę. Efekt? Sprawy o kredyty frankowe będą nie tylko rozpatrywane szybciej, ale też pozwolą Frankowiczom na uzyskanie pełnej wartości roszczeń. 

  • 14 grudnia 2023 TSUE ma wydać wyrok w kolejnej sprawie, m.in. o roszczenia banku o zwrot kapitału oraz termin liczenia przedawnienia. 

Jeżeli Trybunał wyda korzystne dla Frankowiczów wyroki w każdej z tych spraw, będzie to prawdziwy wstrząs dla sektora bankowego. Od tego momentu klienci zyskają cenną broń w walce o swoje prawa. 

Masz kredyt we frankach? Zapraszamy do kontaktu. Kancelaria Vestra to zespół specjalistów od kredytów frankowych, który za darmo przeanalizuje Twoją sprawę. 

Zostaw odpowiedź

Więcej treści