Na czym polega upadłość konsumencka?

Na czym polega upadłość konsumencka?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to idealne rozwiązanie dla osób, które nie są w stanie spłacić swoich długów.Instytucja upadłości konsumenckiej polega na częściowym lub całkowitym umorzeniu przez sąd zobowiązań osoby fizycznej. Jednocześnie dochodzi do uregulowania jej zadłużeń wobec wierzycieli. Postępowanie upadłościowe konsumenckie pozwala więc skutecznie uwolnić się od długów.

Chcesz zażegnać problemy finansowe? Marzysz o rozpoczęciu nowego życia bez nękających Cię wierzycieli i komorników? Zapoznaj się z naszym artykułem lub od razu skorzystaj z pomocy kancelarii przy upadłości konsumenckiej.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest skierowane do osób niewypłacalnych. Pozwala więc uwolnić się od zobowiązań niemal wszystkim osobom posiadającym długi. Dzięki ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wyjdziesz nawet z największych kłopotów finansowych.

Oczywiście takie rozwiązanie przewidziano wyłącznie dla ludzi spełniających określone warunki ogłoszenia upadłości. Skorzystają z niej:

 • osoby prywatne, które nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej,
 • byli przedsiębiorcy,
 • rolnicy nieprowadzący innej działalności gospodarczej lub zawodowej,
 • byli członkowie zarządu spółek kapitałowych,

którzy nie są w stanie uregulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy.

Podsumowując, wniosek o upadłość konsumencką może złożyć osoba prywatna (niebędąca przedsiębiorcą) i niewypłacalna, czyli niezdolna do spłacenia zadłużenia lub posiadająca zbyt mały majątek, aby spłacić wierzycieli.

Co ciekawe, wniosek może zostać złożony zarówno przez samego dłużnika, jak i jego wierzyciela. Poza tym w toku sprawy sąd upewnia się, czy osoba zadłużona faktycznie nie ma realnych możliwości spłaty zadłużeń.

Co zyskam, ogłaszając upadłość konsumencką ?

Czy warto ogłosić upadłość konsumencką? Zdecydowanie tak. Jeśli celem jest pełne oddłużenie osoby, upadłość konsumencka będzie jedną z zalecanych dróg. Jej efektem może być:

 • umorzeniu długów (części lub całości)
 • zaspokojeniu wierzycieli (np. z majątku dłużnika)

Jakie są plusy i minusy upadłości konsumenckiej? Główną zaletą jest fakt, że upadłość wstrzymuje windykację i chroni zadłużonego np. przed utratą dachu nad głową czy środków do życia. Oczywiście istnieją też pewne nieprzyjemne koszty upadłości konsumenckiej.

Dłużnik musi liczyć się z tym, że jeśli posiada jakiś majątek, np. nieruchomości lub ruchomości (samochód, motocykl), może je utracić. W momencie ogłoszenia upadłości dochodzi bowiem do powstania tzw. masy upadłości, z której syndyk pozyskuje majątek dłużnika, aby spłacić jego wierzycieli. Dłużnik traci więc możliwość swobodnego zarządzania majątkiem oraz ma ograniczony dostęp do pieniędzy (m.in. wynagrodzenia za pracę czy środków na koncie bankowym). Pozostają mu jednak sprzęty i pieniądze niezbędne do prowadzenia codziennego, godnego życia (np. lodówka, pralka itd.).

Jako drugą wadę wskazuje się to, że sam proces ogłaszania upadłości konsumenckiej bywa dość czasochłonny.

Mimo to plusy zdecydowanie przeważają nad minusami tego rozwiązania. Otóż instytucja upadłości konsumenckiej:

 • chroni dłużnika przed bezdomnością,
 • daje pewność oddłużenia i rozpoczęcia życia z czystą kartą,
 • pozwala odzyskać spokój i komfort psychiczny.

Natomiast jeżeli dłużnik nie posiada żadnego majątku – nic nie traci, a jedynie zyskuje!

Upadłość konsumencka a komornik

Po ogłoszeniu upadłości, zobowiązania przestają rosnąć i zostają rozłożone na raty. Natomiast po dokonaniu planu spłaty (który wyznacza sąd) dochodzi do całkowitego oddłużenia osoby. Dzięki temu może ona wrócić do normalnego życia. Nie jest już nękana telefonami od wierzycieli i komornika. Odzyskuje spokój psychiczny i całkowitą wolność od długów.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej 2023

W 2022 roku padła rekordowa liczba upadłości konsumenckich. Według ekspertów, w 2023 roku możemy zaobserwować dalszy wzrost liczby postępowań. Przyczyną jest pojawienie się nowelizacji z 30 sierpnia 2019 roku, po której sądy znacznie rzadziej oddalają wnioski o upadłość.

Przed nowelizacją upadłości konsumenckiej dotyczyła ona wyłącznie tych osób, które nie doprowadziły do zadłużenia w wyniku rażącego niedbalstwa lub w sposób umyślny – czyli np. stały się niewypłacalne z powodu choroby lub utraty pracy. Obecnie, nawet jeśli dłużnik niefrasobliwie korzystał z kredytów czy pożyczek, również może wypełnić wniosek o upadłość konsumencką. Sądy nie odrzucają już takich zgłoszeń.

Jak napisać wniosek o ogłoszenie upadłości ?

Aby ogłosić upadłość konsumencką, skontaktuj się z naszą kancelarią. W ramach tej usługi:

 1. Wypełnimy za Ciebie wniosek o upadłość konsumencką – pismo musi zawierać m.in. wykaz majątku z szacunkową wyceną, listę wierzycieli, dowody potwierdzające istnienie długów itd.
 2. Załączymy do wniosku wszystkie wymienione dokumenty, zwłaszcza te potwierdzające zadłużenie i Twoją trudną sytuację finansową.
 3. Dopilnujemy wszystkich innych formalności, m.in. wniesienia stosownej opłaty sądowej oraz złożenia wniosku o upadłość konsumencką w biurze podawczym sądu.

Wypełnienie wniosku o upadłość konsumencką to tylko pierwszy krok do wolności od długów. Po złożeniu wniosku, sędzia rozpatruje go na posiedzeniu niejawnym lub podczas rozprawy. Z tego względu wiele osób od razu zwraca się o pomoc do wyspecjalizowanej kancelarii prawnej.

Dzięki wsparciu prawnika, przechodzą przez cały proces ogłaszania upadłości konsumenckiej bez stresu, ryzyka i niepotrzebnych nerwów.

Złożenie wniosku o upadłość i kompleksowe wsparcie prawne to jedna z naszych usług. Jeśli potrzebujesz pomocy w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, zadzwoń i umów się na rozmowę. Przeprowadzimy Cię przez całą procedurę bez przeszkód i uciążliwych formalności.

Zostaw odpowiedź

Więcej treści